235-1022

שני שטרות, 1955: ע"ס 500 פרוטה מצב VF, וע"ס 10 לירות ישראליות, מצב Fine
בנק ישראל

Two banknotes 1955 IAO 500 pruta, VF, 10 IL, FineBank of Israel

Start Price: $40