235-1023

שטר ע"ס חמשים לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955

Banknote IAO 50 IL, VF-XFBank of Israel

Start Price: $150