235-1024

שטר ע"ס לירה ישראלית אחת xf-auc
בנק ישראל 1955

Banknote IAO one IL, xf-aucBank of Israel

Start Price: $50