235-1025

שטר ע"ס חמש לירות א"י מדורג PMG30-VF
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948

Banknote IAO five Palestine pounds, 1948, graded PMG30-VFAnglo-Palestine Bank

Start Price: $150