235-1027

שטר ע"ס לירה א"י אחת, מצב XF-AU
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ 1948

Banknote IAO one Palestine pound 1948, XF-AUAnglo-Palestine Bank

Start Price: $200