235-1029

אוסף שטרות ישראל, מבנק אנגלו פלשתינה עד בנק ישראל אנגלו-פלשתינה: 500 מיל (fine), לירה א"י אחת (VG), בל"ל 500 פר', 1 ל"י , 5 ל"י , 10 ל"י, 250 פר, בנק ישראל 1955: 500 פר, 1 ל"י, 1 ל"י, 5 ל"י (2), 10 ל"י, 10 ל"י (2), , 50 ל"י, בנק ישראל 1958-60: חצי ל"י, (2-UC), 1 ל"י UC-XF, 5 ל"י, UC-XF, 5 ל"י Fine-VF, 10 ל"י, XF-UC, 10 ל"י (2) VG-XF, 50 ל"י UC, 50 ל"י Fine, בנק ישראל, 1968: 5 ל"י, 10 ל"י (3), 50 ל"י, 100 ל"י UC, 50 ל"י, 100 ל"י Fine-XF, 500 ל"י (2) Fine, בנק ישראל 1978: 1,5, 10(2), שקל UC, 50 שקל(2) Fine, 100 שקל (2) UC, XF, 500 שקל, וכן 30 שטרות שקל ושקל חדש במצב XG UC

Collection of Israel banknotes, from the Anglo-Palestine Bank to Bank of Israel, Anglo-Palestine: 500 mil (fine), one Palestine pound (VG), Bank Leumi: 500 pruta, 1IL, 1 IL, 5 IL (2), 10 IL, 10 IL (2), 50 IL, Bank of Israel 1958-60

Start Price: $1500