235-1030

שטר ע"ס חמש לירות ישראליות vf-xf
בנק ישראל 1955

Banknote IAO 5 IL,vf-xfBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50