235-1041

לוט מטבעות כסף הקיסרות האוסטרו-הונגרית 5 קרונות 1900 (2), 1908, 1 פלורין 1872 (2), 1883,1890, שני קרונות 1912 (2), 1 קרונה, 1893,1894,1898,1899,1901,1915

Lot of coins, Austro-Hungarian Empire: 5 Kronen 1900 (2), 1908, 1 Florin 1872 (2), 1883, 1890, 2 Kronen 1912 (2), 1 Krone 1893,,
1894, 1898, 1899, 1901,1915

Start Price: $120