235-1042

לוט מטבעות כסף ארה"ב: מטבע דולר מורגן, 1884, חצי דולר (40,54,62,63,64), רבע דולר (52,52,64), דיים (45)

Lot of US coins: Morgan Dollar 1884, half a Dollar (40,54,62,63,64) Quarter (52,52,64), Dime (45)

Start Price: $40 Sold for: $50