235-1051

מטבע כסף ע"ס 50 דולר Proof Coin כסף טהור 999, במשקל 155.6 גרם, לרגל 200 להתישבות באיי פיטקרן ע"י מורדי הבאונטי 1790-1990

$50 Silver proof coin, Pitcairn Islands bicentenary of the first Settlement 1790 following the historic events of the mutiny on the Bounty, limited Ed. Of 2500

Start Price: $600