235-1064

ארבעים מטבעות מנדט וארץ ישראל שנים וערכים שונים: 1 מיל (9), 2 מיל (5), 5 מיל (3), 10 מיל (12), 20 מיל (1927,1935,1942,1944), 50 מיל (1927,1935,1939,1942) 100 מיל (1927,1934,1935)

40 coins, B Mandate and Eretz Israel, various values and years: 1 mil (9), 2 mil (5), 5 mil (3), 10 mil (12), 20 mil (1927, 1935, 1942, 1944), 50 mil (1927,1935,1939,1942), 100 mil (1927, 1934, 1935)

Start Price: $100 Sold for: $300