235-1065

שמונה מטבעות תקופת קום המדינה: 25 מיל תש"ט (אלומיניום), 250, 500 פרוטה, כסף, תש"ט וחמישה נוספים

Eight coins from the establishment of the state period: 25 mil 5709 (aluminum), 250, 500 pruta, silver, 5709, and five more

Start Price: $40 Sold for: $55