235-1066

אוסף מטבעות ארץ ישראל תקופת המנדט עד ישראל שנות ה80: 1 מיל (7), 2 מיל (4), 5 מיל (3), 10 מיל (4), 20 מיל (1927,1938), 50 מיל (1935,1939), 100 מיל (1935,1940), 25 מיל אלומיניום (תש"ח, תש"ט), מטבעות תש"ט: 250(3), 500 פר., 10 פר תשי"ב (4), 50 פר תשי"ד, 10 פר תשי"ז (4) מטבעות סדרת לירה סדרת שקל, סדרת שקל חדש ואסימונים של טלפון 1,5,10,25,50,100,

Collection of Eretz Israel coins, from British Mandate period to Israel, 1980's: 1 mil (7), 2 mil (4), 5 mil (3), 10 mil (4), 20 mil (1927, 1938), 50 mil (1935, 1939), 100 mil (1935, 1940), 25 mil aluminum (5708, 5709), 5709 coins: 1,5,10,25, 50, 100

Start Price: $500