235-1067

שלוש מטבעות, ישראל תש"ט 500 פרוטה כסף , AUC, 250 פרוטה כסף AUC, 250 פרוטה עם נקודה, VF

Three coins, Israel 5709, 500 silver pruta, AUC, 250 silver Pruta AUC, 250 pruta with dot VF

Start Price: $40 Sold for: $50