235-1068

לוט 16 מטבעות מנדט, א"י Palestine 5 מיל (1934,1939), 10 מיל (1933, 1934,1934,1937,1942), 20 מיל (1934,1935,1940,1940), 50 מיל (1934,1935), 100 מיל (1931, 1931, 1934)

Lot of 16 B Mandate coins Palestine: 5 mil (1934,1939),10 mil (1933, 1934, 1934, 1937, 1942), 20 mil (1934, 1940), 50 mil (1934, 1935), 100 mil (1931, 1931, 1934)

Start Price: $500 Sold for: $750