235-1074

מדלית כסף 999, הכנסת ירושלים פגישת בגין-סאדאת, 19.11.1977, י כסלו תשל"ח

Silver 999 medal the Knesset Jerusalem Begin-Sadat meting 19.11.1977, 10 Kislev 5738

Start Price: $50 Sold for: $65