235-1076

שתי מדליות: התחרות הבינלאומית ה-1 לנבל (כסף 925), התחרות הבינלאומית ה-2 לנבל (ארד)
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Two medals: the 1st international harp competition (silver 925), 2nd international harp competition (bronze)Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $60