235-1086

שתי מדליות, תחרות בינלאומית השלישית לצ'לו ע"ש פאבלו קזאלס תשכ"ב 1961, כסף 935, 29 גרם וארד

Two medals: the 3rd international Pablo Casals Cello competition, 5722 1961, silver 935, 29 gm, and bronze

Start Price: $90