235-1089

ארבעה פריטי ויצו: שתי סיכות, קופסית, מדלית יובל ה50 ויצו העולמית, תש"ל 1970

Four WIZO articles: two pins, small box, medal 50th jubilee to world WIZO, 5730 1970

Start Price: $45 Sold for: $50