235-1093

קישוט מזכרת ליוצא חיל הים הישראלי צורת גלגל הגה של אוניה עם סמל חיל הים וחמישה סמלים של יחידות מיוחדות

souvenir ornament received on leaving the Israeli navy, ship's wheel shaped with the navy emblem and five emblems of special units

Start Price: $50 Sold for: $50