235-1099

שני אותות צבא בריטניה, מלחמת העולם השניה, כולל סרטים וקופסת משלוח: War Medal 1939-1945, Africa Star

Two British Army decorations, WWII, including a War Medal 1939-1945, Africa Star and a shipment box

Start Price: $40 Sold for: $85