235-1104

גלופת דפוס, מגן דוד עם מראה הכותל וכיתוב "ציון"

Printing block, star of David with a scenery of the western wall, inscribed "Zion"

Start Price: $40