235-1105

אלבום לצילומים כריכת עור עם עבודת תבליט גפנים עם תבליט מראה האוניברסיטה

Photo album, leather bound, embossed with vines and a scenery of the University

Start Price: $60