235-1106

פמוט ברזל, עבודת פלומבו

Iron candlestick, by Palombo

Start Price: $40 Sold for: $40