235-1107

פיגורת אבן, עבודת גולי קפריסין צורת מגדלור. העבודה עשויה מאבן לרנקה ומסמלת את התקוה להגיע לארץ. כ-53000 גולי קפריסין, ניצולי שואה היו שבויים במחנה דקהליה ומחנות נוספים בין 1946-1949 . עבודות אבן מקפריסין מוצגות במוזיאונים פגום ושבור

Stone figurine, Cyprus detainee work, lighthouse shaped, the work is made from Larnaca stone symbolizing the hope of reaching Palestine, over 53000 persons, holocaust survivors were detained in the Dhekelia camp and other camps between 1946-1949, damaged and broken

Start Price: $90 Sold for: $110