235-1108

אלבום לצילומים כריכת עור עם עבודת תבליט גפנים עם תבליט מגדל דוד

Photo album, leather bound, embossed with vines and the tower of David

Start Price: $50