235-1114

מאפרה תוצ' איטליה, שיוצרה עבור חברת ספנות איטלקית ששטה לפלשתינה, כיתוב בערבית בלבד

Ashtray made in Italy, manufactured for an Italian shipping company that traveled to Palestine, inscribed only in Arabic

Start Price: $40