235-1117

אלבום לתמונות, כריכת עץ זית בצלאל ירושלם, עם מראה מגדל דוד על הכריכה

Picture album, olive wood binding, Bezalel, Jerusalem, with an image of the Tower of David on the cover

Start Price: $30 Sold for: $30