235-1118

אלבום לתמונות, כריכת עץ זית עם ציור רועה עיזים, בצלאל, ירושלם

Picture album, olive wood cover, with a drawing of a goatherd, Bezalel, Jerusalem

Start Price: $40 Sold for: $40