235-1119

קופסת עץ זית עם פלק, סמל עליית הנוער עם ספרה של חסיה פינקוס: "מארבע רוחות" שיקומו של נוער עולה

Olive wood box with plaque, emblem of Aliyat Hanoar

Start Price: $40