235-1120

מכתבה מעץ זית, ירושלים, סוף המאה ה19, כולל קסת דיו, ומייבש דיו, כיתוב ירושלם פגמים

Olive wood Escritoire, Jerusalem, late 19th c., including inkwell and ink blotter, inscribed Jerusalem, damages

Start Price: $120 Sold for: $120