235-1122

בסיס לסדירת פרחים, קרמיקה ארמנית תקופת המנדט

Armenian pottery flower arrangement base, B Mandate period

Start Price: $40