235-1123

מגש מורכב משני אריחי קרמיקה ארמנית חתומים Haront Halebelian, ירושלים

Tray made from to Armenian pottery tiles, marked Haront Halebelian, Jerusalem

Start Price: $90