235-1383

הגדה של פסח פקסימיליה של הגדת פראג רכז-1527 של גרשון כהן, הפרסום המיוחד השני של אגודת שונצינו, חברי הספר העברי ברלין, טופס מהמהדורה המיוחדת של 300 שהודפסה ע"ג נייר ביטן, כריכת חצי קלף מהודרת, כולל חוברת הסברים ופרוש בגרמנית, ברלין תרפ"ו 1926

Passover Hagada, facsimile of Prag Hagada 5257 1467 by Gershom Cohen, the second special publication of Soncino Society, published in 300 copies, Berlin,

Start Price: $150