236-1001

אסימון טלפון של חב' PTT צרפת 1937 (האסימון הראשון)

Telephone token of the PTT company, France, 1937 (the first token)

Start Price: $40