236-1002

לוט גדול של אסימונים כל העולם סוגים שונים, כולל טלפון, תחבורה, מכונות משחק ועוד (גם כפולים)

Large lot of tokens from around the world, various types, including telephone, transport, slot machines and more (also doubles)

Start Price: $50