236-1005

אלבום עם אמצעי תשלום, תלושים, תוי קניה וכו', ישראל, תקופת המנדט עד שנות ה70

Album of means of payment,
Slips, coupons etc., Israel, B. Mandate period till the 1970's

Start Price: $40 Sold for: $55