236-1009

לוט של מטבעות מצרים שנים שונות המאה ה20

Lot of Egyptian coins, various years, 20th c.

Start Price: $25 Sold for: $40