236-1010

חמש מטבעות, רוסיה הסובייטית מלחמת האזרחים: 20 קופיקות (1922, 1923), 15 קופיקות (1923,1925), 10 קופיקות, 1925

Five coins, Soviet Russia, Civil War: 20 kopeks (1922, 1923), 15 kopeks (1923, 1925), 10 kopeks (1925)

Start Price: $60