236-1012

לוט גדול של מטבעות כסף "כל העולם"

Large lot of silver coin from around the world

Start Price: $200 Sold for: $240