236-1019

מדלית ברונזה לזכרו של J.H. Fubre 1852-1952

Bronze medal commemorating J.H. Fubre 1852-1952

Start Price: $40