236-1023

מדלית ברונזה, חיים וייצמן
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Bronze medal, Chaim WeitzmanIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $25