236-1024

מדלית ברונזה, זכרון הרצל
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Commemoration medal, HerzlIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $30 Sold for: $30