236-1025

לוט של 30 אסימוני ברכה שונים
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Lot of thirty greeting tokensIsrel government coins and medals corporation

Start Price: $30 Sold for: $50