236-1030

לוט מטבעות מנדט, ללא כפולים, כולל שנים שונות: 1 מיל (10 כל מה שהיה), 2 מיל (5 כל מה שהיה), 5 מיל (6 ), 10 מיל (9), 20 מיל (1927,1935,1940,1942), 50 מיל (1927,1933,1935,1939,1940,1942), 100 מיל (1927,1935)

Lot of B Mandate coins, with no doubles, various years: 1 mil (10 all there was), 2 mil (5 all there was), 5 mil (6), 10 mil (9), 20 mil (1927, 1935, 1940, 1942), 50 mil (1927, 1933, 1935, 1939, 1940, 1942), 100 mil (1927, 1935)

Start Price: $400