236-1034

ארבעה שטרות, מצב Auc: מאה ₪, 1995, חמישים ₪ 1992, 20 ₪ 1993, עשרה ₪ 1992
בנק ישראל 1992-1995

Four banknotes in Auc. Condition: 100 INS 1995, 50 INS 1992, 10 INS 1992Bank of Israel, 1995

Start Price: $100 Sold for: $140