236-1035

שבעה שטרות מצבים שונים: שלושה של 500 מיל, מצב Fine-good חמש לירות א"י מצב Fine-VF, עשר לירות א"י, מצב VF
בנק אנגלו פלשתינה בע"מ 1948

Seven banknotes in various conditions: three IAO 500 mil, Fine-good cond., 5 Palestine pounds, Fine-VF cond., 10 Palestine pounds, VF cond.Anglo-Palestine Bank

Start Price: $500