236-1042

לוט בולי ישראל פשוטים כפולים רבים וכו', סוף שנות ה40

Lot of ordinary Israeli stamps, many doubles etc., late 1940's

Start Price: $40 Sold for: $40