236-1043

לוט בולים ישראלים לא חתומים ס"ה כ-700 גרם

Lot of Israeli stamp, not postmarked, total of 700 gm

Start Price: $80 Sold for: $80