236-1044

שני ארגזים של מעטפות יום הופעת הבול ישראל, שנות ה50-70

Two boxes of First Day of issue envelopes, Israel, 1950's-60's

Start Price: $40 Sold for: $55